Врач-хирург высшей категории Коготков Дмитрий Николаевич.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врач-хирург Нагерняк Роман Викторович.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врач-хирург  Маркунин Михаил Александрович.

 

 

 

Врач-хирург Зарецкий Михаил Алексеевич